Igra: Fonološko zavedanje glasu R in L

Fonološko zavedanje je sposobnost prepoznavanja in manipulacije delov govora npr. prepoznavanje glasov, rim, zlogov. Je predpogoj za razvoj veščin branja in pisanja. Prav tako je fonološko zavedanje bistvenega pomena pri osvajanju novih glasov v izreki.

Ker otrokom do 1. razreda pogosto glas /r/ in /l/ povzročata težave, smo pripravili igrico, s katero spodbudimo prepoznavanje glasu /r/ in glasu /l/ ter njuno razlikovanje.

IME IGRE

  • Fonološko zavedanje glasu R in L

TEMA

  • Fonološko zavedanje

UČNI CILJI

  • Otrok slušno razlikuje med glasom R in L.
  • Otrok prepozna besede, ki vsebujejo črko R ali L.

PRAVILA IGRE

Odrasla oseba ali otrok sam (če že zna) prebere vprašanja.

V prvem delu igre se bodo pred otrokom pojavile slike pod njimi pa gumbi z različnimi črkami. Otrok mora ugotoviti, na katero črko se začne beseda na sliki in pritisniti gumb s tisto črko. Nato postane igra malce težja. Otrok mora ugotoviti, na katero črko se konča predmet, žival, oseba idr. na sliki. Nazadnje mora otrok izbirati med različnimi slikami in ugotoviti, kateri beseda, ki je na sliki vsebuje črko R ali L. V igri je 15 vprašanj. Otrok ima 60s časa, da odgovori na posamezno vprašanje.

STAROST

Igra je primerna za predšolske otroke in otroke v 1. razredu redne osnovne šole. Zaželeno je, da otrok igra igro skupaj z odraslo osebo, ki mu prebere navodila in usmerja njegovo igro.

NAVODILA ZA IGRO

  1. Odrasla oseba si naj pred začetkom igre skupaj z otrokom ogleda vse slike iz igre. Otroka naj spodbudi, da poimenuje vse predmete, živali, osebe, pojme idr. na sliki in tako preveri, da otrok vse te pojme pozna. To je zelo pomembno za igranje igre. Če otrok ne pozna, predmeta, živali, osebe, pojma idr. na sliki bo lahko napačno odgovoril. Napaka ne bo posledica nerazvitega fonološkega zavedanja, ampak nepoznavanja besede.
  2. Nato se igra lahko prične. Odrasla oseba otroku razloži pravila.
  3. Otrok lahko vprašanja sam prebere, ali mu jih prebere odrasla oseba.
  4. Če otrok še ne pozna črk, naj mu odrasla oseba verbalno ponudi odgovore npr. “Se riba začne na črko R, L ali B?”. Če bo imel otrok težave, naj odgovore skrajša na 2 črki npr. “Se riba začne na črko L ali r?”. Če bo še vedno imel težave, naj odrasla oseba preoblikuje besedo glede na dano črko npr. “Ali je pravilno riba ali liba?”

 

BESEDE, KI NASTOPAJO V IGRI najdete v tem .pdf dokumentu:  SEZNAM BESED S SLIKAMI

Igra je dostopna tu (kliknite na povezavo)!

Pdf oblika igre: FONOLOŠKO ZAVEDANJE R IN L

 

Avtorici: Trošt, S. in Juretič, S.

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.