Glasilka logo-surdo – strokovno glasilo študentov

Glasilka logo-surdo je strokovno glasilo študentov logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki izhaja enkrat letno.

Z Glasilko logo-surdo želimo študenti podpreti logopedsko in surdopedagoško stroko in (kljub naši mladosti) spodbuditi njen razvoj in napredek.

Ker je Glasilka logo-surdo izdelek vseh študentov logopedije in surdopedagogike, lepo vabimo vse študente in študentke, da s svojimi članki popestrite glasilo!

Glasilko logo-surdo si lahko v tiskani obliki izposodite v knjižnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, preberete pa jo lahko tudi v čitalnici knjižnice Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana ter v čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Člani Študentske sekcije Društva logopedov Slovenije pa lahko do nje dostopate tudi preko spletne povezave, ki jo najdete spodaj.

 

Prva Glasilka logo-surdo je izšla na evropski dan logopedije, 6. 3. 2018; Avtor: ŠsDlogS

 

V začetku marca 2019 je izšla 2. Glasilka logo-surdo.