Logopedija na Flamskem: Informacije in vtisi z Erasmus+ izmenjave

Avtorica: Saša Juretič, študentka 4. letnika logopedije in surdopedagogike, Pedagoška fakulteta UL

 

Izvleček

V prispevku je predstavljeno stanje logopedije na Flamskem (Belgija) in temelji na informacijah pridobljenih v okviru Erasmus+ izmenjave na Univerzi Thomas More v Antwerpu. Za lažje razumevanje delovanja logopedske stroke v Belgiji, je v uvodu predstavljena politična in jezikovna razdelitev države. V nadaljevanju so pod drobnogled vzete glavne razlike med Društvom logopedije Slovenije in Flamskim združenjem logopedov ter informacije o študiju logopedije na Flamskem. Prispevek predstavlja delo logopedov v belgijskih zasebnih ambulantah, bolnišnicah, domovih za starejše ter na radiu in televiziji. Na podlagi pridobljenih informacij s pomočjo intervjujev ter lastnih vtisov z Erasmus izmenjave sem poskušala predstaviti logopedsko stroko v Sloveniji in Belgiji, opisala razlike med njima ter prednosti in pomanjkljivosti, s katerimi se sooča belgijska stroka.

Ključne besede: Flamska, Belgija, logoped(ija), logopedska stroka, Erasmus

 

Cel prispevek lahko najdete v glasilu študentov logopedije in surdopedagogike Glasilka logo-surdo:
Juretič, S. (2018). Logopedija na Flamskem: Informacije in vtisi z Erasmus+ izmenjave. Glasilka logo-surdo, 1(1), 13–16.