Označeno: Igra

Igra: Jutranja rutina

Ime igre in tema Jutranja rutina Učni cilji Otrok uspešno prebere navodila in jim ustrezno sledi. Otrok uspešno razvrsti slike v pravilno zaporedje. Otrok pripoveduje zgodbo ob slikah, ob tem uporablja ustrezno besedišče iz...

Igra: Spomin nasprotij

IME IGRE Spomin nasprotij TEMA Nasprotja UČNI CILJI  Otrok razloži, kaj je nasprotje. Otrok odkrije nasprotne pare. CILJ Otrok utrjuje nasprotja. STAROST Igra je primerna za predšolske otroke in otroke, ki obiskujejo prve razrede...