Logopedija

LOGOPEDIJA

“Logopedija je veda, ki se ukvarja s preučevanjem govorno-jezikovne komunikacije. Preverja, ali je pri osebi prisotna motnja na govorno-jezikovnem področju, išče vzroke za nastanek motnje in njene posledice. Poleg ugotavljanje motnje, pa jo zanimajo tudi načini za preprečevanje in rehabilitacijo motnje” (DLOGS).

ASHA (ameriško združenje logopedov) še dodaja, da je logopedije veda, ki se poleg govora, jezika in komunikacije, ukvarja tudi s težavami požiranja.

Avtor: ŠsDlogS

LOGOPED

Logoped je strokovnjak na področju komunikaciji. Ukvarja se s preprečevanjem, ocenjevanjem,  diagnosticiranjem in zdravljenjem glasovnih motenj, jezikovnih motenj, socialno –komunikacijskih motenj, kognitivno-komunikacijskih motenj, motenj požiranja in motenj branja in pisanja. Dela z zelo raznoliko populacijo od dojenčkov do starostnikov. Poleg direktna dela s pacienti, logoped nudi tudi indirektno pomoč svetovanja in izobraževanja staršev in drugih strokovnjakov o motnji. Bistveno je, da pri svojem delu sodeluje z drugimi strokovnjaki.

KJE SE LAHKO LOGOPED ZAPOSLI?

Logoped je zaposlen v:

  • centrih za sluh in govor,
  • osnovnih šolah,
  • osnovnih šolah s prilagojenim programom,
  • zdravstvenih domovih,
  • zavodih za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami,
  • vrtcih,
  • bolnišnicah,
  • univerzitetnih klinikah,
  • inštitutu za rehabilitacijo invalidov,
  • privatni praksi.

Več informacij o poklicu in delu logopedov lahko najdete na spletni strani Društva logopedov Slovenije.

Vir: Pridobljeno s spletnih strani https://www.asha.org/students/speech-language-pathology/ in http://www.dlogs.si/ dne 17. 11. 2018.