Kategorija: Igre

Poišči besedo: Barve

IME IGRE: Poišči besedo: Barve TEMA: Barve UČNI CILJI: Otrok najde znotraj velike gmote črk besede za barve. STAROST Igra je primerna za otroke v prvem triletju redne osnovne šole. Zaželeno je, da mlajši otroci rešujejo...

Kviz za starše

Kviz za starše je sestavljen iz kratkih vprašanj o logopediji, delu logopeda in otrokovem govorno-jezikovnem razvoju ter motnjah. Kviz lahko logopedu služi kot pripomoček za zabaven začetek uvodnega pogovora s starši. Navodila: Starši sami poskušajo rešiti...

Križanka: Živali na kmetiji

IME IGRE: Živali na kmetiji TEMA: Živali na kmetiji UČNI CILJI: Otrok našteje živali, ki živijo na kmetiji. Otrok prebere opis živali in določi, za katero žival ta opis velja. Otrok zapiše besedo za žival...

Igra: Predlogi

IME IGRE Kje je mačka? TEMA Predlogi UČNI CILJI  Otrok pove, kje se nahaja mačka glede na žogo. CILJ Otrok utrjuje predloge: med, na, pred, poleg in nad. STAROST Igra je primerna za predšolske...

Igra: Jutranja rutina

Ime igre in tema Jutranja rutina Učni cilji Otrok uspešno prebere navodila in jim ustrezno sledi. Otrok uspešno razvrsti slike v pravilno zaporedje. Otrok pripoveduje zgodbo ob slikah, ob tem uporablja ustrezno besedišče iz...

Igra: Spomin nasprotij

IME IGRE Spomin nasprotij TEMA Nasprotja UČNI CILJI  Otrok razloži, kaj je nasprotje. Otrok odkrije nasprotne pare. CILJ Otrok utrjuje nasprotja. STAROST Igra je primerna za predšolske otroke in otroke, ki obiskujejo prve razrede...