Podiplomski študij (2. stopnja)

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU NA 2. STOPNJI

IME LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA
VRSTA Drugostopenjski magistrski študijski program
TRAJANJE 1 leto
ŠTEVILO ECTS 60

STROKOVNI NASLOV

DIPLOMANTA

Magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike / magister profesor logopedije in surdopedagogike

Okrajšava: mag. prof. logop. in surdoped.

 

Na drugostopenjski študij se lahko vpiše, kdor je dokončal prvo stopnjo študija logopedije in surdopedagogike oz. osebe, ki so zaključile študij na drugih študijskih smereh in so opravile ustrezne diferencialne izpite.

Študijski program logopedije in surdopedagogike se v Sloveniji izvaja zgolj na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (to velja za 1. in 2. stopnjo).

Več informacij o dodiplomskem študiju logopedije in surdopedagogike, lahko najdete na spletni strani Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Tam najdete tudi predstavitveni zbornik, v katerem je podrobno predstavljen študijski program.

Vir: Pridobljeno s spletne strani https://www.pef.uni-lj.si/171.html, dne 1. 12. 2018.