Igra: Fonološko zavedanje glasu R in L

Fonološko zavedanje je sposobnost prepoznavanja in manipulacije delov govora npr. prepoznavanje glasov, rim, zlogov. Je predpogoj za razvoj veščin branja in pisanja. Prav tako je fonološko zavedanje bistvenega pomena pri osvajanju novih glasov v izreki....