Zgodovina

ZGODOVINA NASTANKA DLOGS

Društvo logopedov Slovenije je bilo ustanovljeno leta 2004 v Mariboru. Predtem je društvo delovalo v okviru logopedske sekcije znotraj Društva defektologov Slovenije.

Leta 2005 je bilo društvo vključeno v Stalni komite logopedov držav EU. Istega leta so se člani društva zbrali na 1. občnem zboru Društva logopedov Slovenije.

Od leta 2010 je Društvo včlanjeno v International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP).

ZGODOVINA NASTANKA ŠTUDENTSKE SEKCIJE DLOGS

Študentska sekcija je zelo mlada. Ustanovljena je bila na pobudo študentov logopedije in surdopedagogike. Uradno je bila potrjena na Občnem zboru Društva logopedov Slovenije 4. marca 2016.

Prva predsednica sekcije je bila Špela Pirc, nasledila jo je trenutna predsednica Anja Apih.

Študentke na V. kongresu logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo; Avtor: ŠsDlogS

Avtorici: Trošt, S. in Juretič, S. dne 2. 11. 2018