Doktorski študij

Slika pridobljena s spletne strani Pixabay.

Po končani 2. stopnji (magisterij) lahko študent študij logopedije in surdopedagogike nadaljuje na 3. bolonjski stopnji (doktorski študij).

Pri tem morajo vsi zainteresirani preveriti, ali je študijski program sploh razpisan, seznaniti se morajo s pogoji za vpis, koliko je prostih mest, kdaj so informativni dnevi ter ali je študij plačljiv.

Več informacij o doktorskem študiju najdeš: