Surdopedagogika

Oblikovanje slike: Sara Trošt

Surdopedagogika je veda, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem gluhih in naglušnih otrok, njihovo integracijo in inkluzijo ter s slušno rehabilitacijo.

Delo poteka tako z gluhimi in naglušnimi otroki kot odraslimi. Zato je pomembno tudi znanje znakovnega jezika, ki se ga študentje tekom študija učijo.

Surdopedagog je lahko zaposlen v:

  • centrih za sluh in govor,
  • osnovnih šolah s prilagojenim programom,
  • inštitutu za rehabilitacijo invalidov.

Designed by Freepik (Na sliki je enoročna abeceda v angleškem znakovnem jeziku.)

Sliko slovenske enoročne abecede najdete tu.

Vir:

Trošt, S. (2015). Lastni zapiski.

Pridobljeno s spletnih strani: www.dlogs.si dne 12. 11. 2018.