Kviz za starše

Kviz za starše je sestavljen iz kratkih vprašanj o logopediji, delu logopeda in otrokovem govorno-jezikovnem razvoju ter motnjah. Kviz lahko logopedu služi kot pripomoček za zabaven začetek uvodnega pogovora s starši. Navodila: Starši sami poskušajo rešiti...