Označeno: otrok

Kviz za starše

Kviz za starše je sestavljen iz kratkih vprašanj o logopediji, delu logopeda in otrokovem govorno-jezikovnem razvoju ter motnjah. Kviz lahko logopedu služi kot pripomoček za zabaven začetek uvodnega pogovora s starši. Navodila: Starši sami poskušajo rešiti...

Igra: Predlogi

IME IGRE Kje je mačka? TEMA Predlogi UČNI CILJI  Otrok pove, kje se nahaja mačka glede na žogo. CILJ Otrok utrjuje predloge: med, na, pred, poleg in nad. STAROST Igra je primerna za predšolske...