Pri logopedu – Infodrom (RTV SLO)

RRRRR … Glas R se v otrokovem govornem razvoju pojavi med zadnjimi glasovi, saj je motorično izjemno zahteven. Običajno ga otrok usvoji med 5. in 6. letom starosti.

Obisk logopeda je priporočljiv najkasneje pred vstopom v šolo, če otrok glasu R ne izgovarja oz. takoj, ko se pojavi napačna izgovarjava glasu R.

Več o tem pa lahko poslušate v prispevku, ki ga je o poklicu in delu logopeda pripravila RTV SLO.