Igra: Jutranja rutina

Ime igre in tema Jutranja rutina Učni cilji Otrok uspešno prebere navodila in jim ustrezno sledi. Otrok uspešno razvrsti slike v pravilno zaporedje. Otrok pripoveduje zgodbo ob slikah, ob tem uporablja ustrezno besedišče iz...