Križanka: Živali na kmetiji

IME IGRE: Živali na kmetiji TEMA: Živali na kmetiji UČNI CILJI: Otrok našteje živali, ki živijo na kmetiji. Otrok prebere opis živali in določi, za katero žival ta opis velja. Otrok zapiše besedo za žival...