Označeno: Igre

Poišči besedo: Barve

IME IGRE: Poišči besedo: Barve TEMA: Barve UČNI CILJI: Otrok najde znotraj velike gmote črk besede za barve. STAROST Igra je primerna za otroke v prvem triletju redne osnovne šole. Zaželeno je, da mlajši otroci rešujejo...

Križanka: Živali na kmetiji

IME IGRE: Živali na kmetiji TEMA: Živali na kmetiji UČNI CILJI: Otrok našteje živali, ki živijo na kmetiji. Otrok prebere opis živali in določi, za katero žival ta opis velja. Otrok zapiše besedo za žival...