Avtor: ŠsDlogS

Kviz za starše

Kviz za starše je sestavljen iz kratkih vprašanj o logopediji, delu logopeda in otrokovem govorno-jezikovnem razvoju ter motnjah. Kviz lahko logopedu služi kot pripomoček za zabaven začetek uvodnega pogovora s starši. Navodila: Starši sami poskušajo rešiti...

Igra: Jutranja rutina

Ime igre in tema Jutranja rutina Učni cilji Otrok uspešno prebere navodila in jim ustrezno sledi. Otrok uspešno razvrsti slike v pravilno zaporedje. Otrok pripoveduje zgodbo ob slikah, ob tem uporablja ustrezno besedišče iz...