Znakovni jezik

“Znakovni jezik je posebna vrsta sporazumevanja, pri kateri uporabljamo roke, obrazno mimiko in telo.
Uporabljajo ga predvsem osebe z gluhoto pri vsakdanjem sporazumevanju v družbi.” (Znakovni jezik)

Video o znakovnem jeziku je nastal v okviru otroškega televizijskega programa Infodrom.

Ker menimo, da video na zelo nazoren in jasen način pojasni in razloži bistvene stvari znakovnega jezika, smo mu dodali nekaj vprašanj in ga preoblikovali v interaktivni video.

Interaktivni video o znakovnem jeziku je predvsem namenjen otrokom, ki znakovnega jezika in kulture gluhih ne poznajo in se prek video lahko naučijo nekaj novega. Poleg njih je video namenjen gluhim in naglušnim otrokom za delo v surdopedagoški ambulanti in sicer za širjenje besednega zaklada, utrjevanje jezikovne strukture, idr. Ker video govori o gluhih in znakovnem jeziku, menimo, da bi bil posnetek blizu gluhim in naglušnim in bi tako bili bolj motivirani za sodelovanje.

ME INTERAKTIVNEGA VIDEA

 • Znakovni jezik

TEMA

 • Znakovni jezik

UČNI CILJI

 • Otrok našteje glavne elemente znakovnega jezika.
 • Otrok razloži, zakaj pouk poteka v znakovnem jeziku.
 • Otrok opiše abecedo v znakovnem jeziku.
 • Otrok krepi zavedanje o drugačnosti.
 • Otrok krepi socialne spretnosti, veščine in empatijo.

STAROST

Igra je primerna za otroke od 2. razreda redne osnovne šole dalje.

PRILAGODITVE

Posnetek je v govorni obliki. Gluhim in naglušnim osebam se lahko posnetek prilagodi tako, da se poveča jakost zvoka ali se posnetek predvaja prek slušalk. Zelo zaželeno je, da si otrok posnetek ogleda skupaj z odraslo osebo, ki mu lahko posnetek prevede v slovenski znakovni jezik in otroku dodatno razlaga nepoznane pojme in odgovarja na vprašanja.

NAVODILA ZA IGRO

 1. Odrasla oseba otroku ponudi uvodno razlago o znakovnem jeziku.
 2. S klikom na posnetek, se ogled posnetka prične.
 3. Na vsake nekaj sekund se posnetek zaustavi in pojavi se vprašanje.
 4. Ko otrok odgovori na vprašanje, se posnetek nadaljuje.
 5. Tekom igre otrok zbira točke, glede na pravilen odgovor na vprašanje.
 6. Cilj igre je, da otrok dobro spozna, kaj je znakovni jezik in njegovo uporabo. Točke so samo motivacija otroka za sodelovanje.
 7. Če ima otrok z razumevanjem posnetka, naj se odrasla oseba z otrokom pogovori in razloži nepoznane pojme.

 

 

Avtorici: Trošt, S. in Juretič, S.

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

Vir:

Znakovni jezik. Pridobljeno s spletne strani https://www.znakovnijezik.si/znakovni-jezik, dne 6, 1. 2019.

Infodrom: Beti predstavi slovenski znakovni jezik [televizijski posnetek]. Objavljen 26. 9. 2013 na spletnem naslovu: https://youtu.be/m2-tteVf01M. Pridobljeno 6. 1. 2019.